1. Porady
  2. Leasing czy kredyt samochodowy

LEASING CZY KREDYT SAMOCHODOWY?

SPRAWDŹ CZYM SIĘ RÓŻNIĄ TE DWA SPOSOBY FINANSOWANIA

Leasing czy kredyt? Czym różnią się najpopularniejsze sposoby finansowania?

Kredyt i leasing samochodowy to dwa najpopularniejsze rodzaje finansowania nowych aut. Przyjęło się, że na kredyt decydują się głównie klienci indywidualni, a leasing jest rozwiązaniem chętniej wybieranym przez przedsiębiorców, gdyż oferuje wiele korzyści podatkowych. Obecnie na rynku pojawia się coraz więcej elastycznych rozwiązań, takich jak leasingi konsumenckie czy najmy długoterminowe. Przyjrzyjmy się korzyściom, które oferują.

Kredyt samochodowy czyli pożyczanie środków

Najbardziej tradycyjna forma finansowania polega w skrócie na pożyczeniu środków z banku na zakup dóbr i spłaceniu zaciągniętego zobowiązania na ściśle określonych warunkach. Aby otrzymać finansowanie należy najpierw przedłożyć szereg dokumentów uwiarygodniających kredytobiorcę i potwierdzających jego zdolność do spłaty należności. Finansować kredytem można całość lub część zakupu. Popularnym rozwiązaniem są tak zwane kredyty 50/50, w których klient finansuje połowę wartości nowego auta z własnych środków, a pozostałe 50% przy użyciu środków banku.

Okres spłaty kredytu oraz jego oprocentowanie to kwestia indywidualna i zależy w głównej mierze od możliwości finansowych kredytobiorcy. Kredyt oferuje pewną elastyczność: pozwala uiszczać raty szybciej niż było to ustalone, lub w niektórych przypadkach czasowo zawiesić spłacanie należności. Ponadto, klient może dowolnie rozporządzać zakupionym pojazdem i w razie potrzeby sprzedać go wraz ze zobowiązaniami. Po spłacie ostatniej raty kredytu samochód staje się własnością klienta.

Leasing samochodowy czyli pożyczanie auta

Wśród leasingów wyróżniamy dwa rodzaje: operacyjny lub finansowy. W pierwszym przypadku pojazd pozostaje własnością leasingodawcy, w drugim staje się on własnością leasingobiorcy w zamian za wpłacane raty. W porównaniu z zaciąganiem kredytu procedura przyznawania leasingu jest uproszczona do minimum i nie wymaga składania wielu dokumentów. Niższy jest także próg wejścia. Często zdarza się, że leasing jest dostępny dla klientów, którzy nie byli w stanie zaciągnąć kredytu. Leasing jest często wybierany przez firmy, ponieważ oferuje szereg korzyści podatkowych, np.: przy leasingu operacyjnym istnieje możliwość odliczania podatku VAT z każdej faktury. Po zakończeniu trwania leasingu klient ma przeważnie możliwość wykupu auta lub zwrócenia go leasingodawcy.

Obecnie, nie tylko osoby posiadające własną działalność są w stanie skorzystać z tej formy finansowania. Leasing konsumencki pozwala osobom fizycznym użytkować auto na podobnych zasadach, jak robią to firmy, korzystać z uproszczonej procedury finansowania i oszczędności wynikającej z niższej raty w porównaniu z kredytem.

Smart Plan czyli inteligentny sposób na kredyt lub najem

Wśród wielu opcji finansowania nowego auta, które oferuje Toyota (wszystkie znajdziesz tu: https://www.toyotabank.pl/dla-kierowcy/finansowanie-nowa-toyota/) Smart Plan wyróżnia się najbardziej elastycznym podejściem i oferuje największy wachlarz możliwości. Niezależnie od tego czy klienci decydują się na formę kredytu czy leasingu, wybierając Smart Plan ich zobowiązanie ogranicza się do spłaty jedynie realnej utraty wartości pojazdu, która w przypadku Toyoty jest jedną z najniższych na rynku.

Klient sam decyduje o wysokości wpłaty własnej dzięki czemu ma wpływ na wysokość raty miesięcznej. Ta z kolei jest uniezależniona od stóp procentowych, więc pozostaje na stałym, przewidywalnym poziomie przez cały okres użytkowania auta. Po zakończeniu okresu leasingu lub kredytu Smart Plan klient sam decyduje czy chce spłacić ostatnią ratę w całości i zatrzymać użytkowane auto, rozłożyć zobowiązanie na kolejne raty i przedłużyć finansowanie czy może odsprzedać auto dealerowi i wymienić samochód na nowy.